Even voorstellen en ons dienstenpallet

Mijn naam is Leo Zeepvat geboren in 1953 en al sinds 1974 werkzaam in de intermediaire dienstverlening. Opgeleid door de grote uitzendorganisaties, nationaal en internationaal werkend, ben ik in 1995 als interimmer de markt opgegaan en ben sinds 2000 als zelfstandig intermediair werkzaam met een W&S bureau PZinterim.

Om antwoord te geven op de marktvraag hebben we in de afgelopen jaren een aantal disciplines toegevoegd waarmee we kunnen reageren op marktvraag, marktaanbod en sneller in kunnen spelen op de marktontwikkelingen.

De opbouw

PZpartnersgroep is de overkoepelende handelsmaatschappij met daaronder ressorterend;
PZinterim voor werving en selectie van intermediair personeel en doelgroep 50 plus
PZinterim-engineering voor werving, selectie en detachering van hooggeschoolde technici
PZre-integratie voor het helpen van bedrijven om uitkering van  het ziektegeld voor langdurig zieken zo kort mogelijk te laten duren. ( gigantische besparing)
PZlease biedt onze opdrachtgevers een uitstekend middel om werving en selectie bijna risicoloos te kunnen laten uitvoeren.
PZgarant is ons basis berekenings-en facturatie systeem